Kadra

Dyrektor: Zbigniew Karwowski

Wicedyrektor: Teresa Karwowska

Kierownik Internatu: Marek Karwowski

Pedagog: Justyna Kondej- Rembek

Psycholog: Anna Wojda

Psycholog: Beata Rękawek

Nauczyciele:

Stanisław Gronek

Monika Marciniak

Andrzej Misiak

Bożena Niewczas

Daniel Niewczas

Elżbieta Ostrowska

Maria Paziewska

Adrianna Wichowska - Misiak

Dariusz Zawadka

Marzena Zowczak

Wychowawcy:

Andrzej Cyrny

Joanna Franczak

Dorota Kamaszewska

Olga Klamann

Paweł Kowalski

Bogumił Sobieska

Daniel Winek

Mateusz Winek

Pielęgniarka:

Maria Latuszek

Opiekunowie:

Jarosław Cichecki

Krzysztof Trzpil

Jakub Saganek